Vključevanje priseljenk

Na področju vključevanja smo izvedli oziroma izvajamo naslednje projekte:

OrientAkcija

Socialna aktivacija žensk iz albanske skupnosti na Gorenjskem

Cilj projekta OrientAkcija, ki smo ga izvajali skupaj s Človekoljubnim dobrodelnim društvom UP v letih 2017 in 2018, sta bila razvoj celostnega pristopa vključevanja in izvajanje kratkega programa socialne aktivacije žensk iz albanske skupnosti na Gorenjskem. S projektnimi aktivnostmi smo pripomogli k odpravljanju pomanjkanja socialnih veščin in funkcionalnih ovir, udeleženke bomo spodbujali k socialnemu vključevanju in razvoju lastne socialne mreže. Upamo, da bomo povečali osebno motivacijo za reševanje zahtevnejših življenjskih in socialnih situacij ter krepili socialno vključenost in posledično tudi zaposlitvene možnosti.

Angažirana medkulturna pletilska skupnost

Kot partnerska organizacija smo leta 2019 sodelovali v projektu Moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost naša kultura – Mutunk (prijavitelj je bil Zavod O). S skupnim ustvarjanjem, predvsem kvačkanjem in ustvarjanjem z volno, smo prispevale k boljši vključenosti žensk, ki so v Škofjo Loko prišle iz drugih kulturnih okolij, in tako spodbudile skupnost k sobivanju v raznolikosti.

Povezujemo nagrajujočo rokodelsko ustvarjalnost s pomembnostjo občutka vključenosti in sodelovanja v družbi. Z ustvarjanjem podpornih ustvarjalnih (pletilskih) skupin in z različnimi družbeno angažiranimi intervencijami v prostor se tako posvečamo tudi izzivom migracij, vključevanja in medkulturnega sobivanja. Trenutno izvajamo delavnice ustvarjanja z volno in učenja slovenščine. Cilj srečanj je ponuditi ženskam iz drugih kulturnih okolij priložnost za učenje slovenskega jezika in ustvarjalno sodelovanje z ustvarjalkami iz Breje preje.

Skupnostno ustvarjanje, s poudarkom na skupnostnem pletenju, je lahko uporabljeno kot močno orodje v dvosmernem procesu integracije in pri obravnavanju izzivov medkulturnega sobivanja.