SPLETANJA

Tečaj slovenščine za ženske z vseh vetrov in spletno opismenjevanje

Tečaj slovenščine nadgrajujemo tudi z aktivnostmi spletnega opismenjevanja. Udeleženke srečanj tako pridobivajo uporabno znanje za varno rabo interneta in spoznavajo spletna orodja, ki jih potrebujejo za uspešno vključevanje v novo okolje.

Udeleženke srečanj bodo znale uporabljati internet na varen in udoben način ter prepoznati lažne novice, usvojeno znanje o pametni rabi zaslonskih tehnologij pa bodo prenašale tudi svojim otrokom.

Znale bodo poiskati orodja, ki jim bodo pomagala pri iskanju zaposlitve in dodatnih spletnih izobraževanj. Znanje slovenščine bodo lahko nadgrajevale z uporabo portala Fran in portala slovenskih knjižnic Cobiss.

Pri spletnem opismenjevanju žensk z vseh vetrov bomo uporabile javno dostopna orodja, po potrebi pa se bomo povezale tudi z zunanjimi strokovnjakinjami in strokovnjaki.

Projekt Spletanja izvajamo v sodelovanju z Registrom za vrhnjo domeno .si.