ŠKOFJA LOKA, MOJ NOVI DOM

V sodelovanju z občino Škofja Loka smo pripravili knjižico osnovnih informacij za priseljence in priseljenke v Škofji Loki – da bi se bolje znašli v svojem novem mestu. 

Knjižica je na voljo v angleškem, bosanskem, albanskem in makedonskem jeziku.

ŠKOFJA LOKA, MY NEW HOME

ŠKOFJA LOKA, MOJ NOVI DOM

SHKOFJA LOKA, SHTËPIA IME E RE

ШКОФЈА ЛОКА, MOJOT HOB ДOM