Prepletanja

Vključujoče skupnosti na Loškem

S Prepletanji, programom, ki smo ga izvedle v okviru Lokalne akcijske skupine loškega pogorja, prispevamo k boljši vključenosti priseljenk in njihovih družin ter k boljši ozaveščenosti o izzivih migracij in vključevanja na Loškem. V partnerstvu z OŠ Železniki smo aktivnosti vključevanja priseljenk prenesle v Selško dolino.

V sodelovanju s šolami in vrtci smo dosegle ženske, ki so se v novo okolje priselile večinoma na podlagi združitve družine (njihovi možje so zaposleni v lokalnih podjetjih) in ostajajo doma. S Prepletanji smo se uspešno spoprijele z ovirami neznanja jezika in šibke socialne vključenosti.

Z aktivnostmi, kot so jezikovne delavnice, skupnostni dogodki in sodelovanje s pedagoškimi delavkami_ci, smo zgradile celosten in dvosmeren proces vključevanja žensk iz drugih kulturnih okolij v lokalne skupnosti.

V šolskem letu 2020/2021 je bilo v program vključenih 37 žensk, izvedle smo 73 srečanj ter organizirale 2 dogodka. V izvajanje so bile vključene osnovne šole in vrtca v Škofji Loki in Železnikih.

Svoje zgodbe so udeleženke programa predstavile v zloženki Prepletanja