ENAKOST spolov

Znamenite Ločanke

Leta 2015 smo hotele z umetniško instalacijo, delom projekta Aleja znamenitih Ločank, opozoriti na težavo neenakovrednega predstavljanja žensk v javnosti. Želele smo nastaviti ogledalo družbi, ki obeležja postavlja samo moškim. Skupaj z zainteresiranimi Ločankami in Ločani smo raziskali, kdo so bile ženske, ki so v preteklosti vplivale na družbo. Izpostavljanje žensk iz zgodovine, ki so imele in imajo pomembno vlogo v skupnosti in so živele ali še živijo svoje vizije, smo nadaljevale leta 2017.

Znamenite Ločanke so se razširile v pobudo, ki smo jo izvajali skupaj z Loškim muzejem, Knjižnico Ivana Tavčarja, OŠ Ivana Groharja, Rokodelskim centrom DUO in zainteresiranimi predstavniki_cami skupnosti. Leta 2018 smo skupaj pripravili uspešno prijavo na razpis občine za postavitev spominskih obeležij v Aleji zaslužnih Ločanov. In zdaj je tu – januarja 2020 je bil postavljen prvi doprsni kip ženske, zdravnice Marije Bračko. In aleja je postala Aleja zaslužnih Ločank in Ločanov.