Angažirana medkulturna pletilska skupnost

Povezujemo nagrajujočo rokodelsko ustvarjalnost s pomembnostjo občutka vključenosti in sodelovanja v družbi. Z ustvarjanjem podpornih ustvarjalnih (pletilskih) skupin in z različnimi družbeno angažiranimi intervencijami v prostor se tako posvečamo tudi izzivom migracij, vključevanju in medkulturnemu sobivanju. Trenutno izvajamo delavnice ustvarjanja z volno in učenja slovenščine. Cilj srečanj je ponuditi ženskam iz drugih kulturnih okolij priložnost za učenje slovenskega jezika in ustvarjalno sodelovanje z ustvarjalkami iz Breje preje.

Skupnostno ustvarjanje, s poudarkom na skupnostnem pletenju, je lahko uporabljeno kot močno orodje v dvosmernem procesu integracije in pri obravnavanju izzivov medkulturnega sobivanja.