Študijski krožek Zgodboprejke

V študijskem krožku Zgodboprejke, ki je potekal od marca do junija v Škofji Loki, smo raziskovale svoje osebne zgodbe, se jih naučile predstaviti tako v maternem jeziku, kot tudi v slovenskem jeziku. Odkrivale smo različne (tradicionalne) tekstilne tehnike, v katerih smo izrazile svoje osebne zgodbe. Izboljšale smo svoje lastno tekstilno in literarno izražanje, druga drugo smo naučile različnih veščin vezenja, šivanja, tkanja, polstenja. Zapisane zgodbe so zbrane v zloženki Zgodboprejke. Ustvarjene tekstilne slike pa so na ogled v Loškem muzeju, v okviru bienala tekstilne ustvarjalnosti Bien. Študijski krožek je sofinanciran preko javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in koordiniran s strani Andragoškega centra Slovenije.