Študijski krožek Skoči v moje čevlje

S študijskim krožkom Skoči v moje čevlje, ki je potekal od aprila do junija, smo vzpostavile temelje za skupnostno učenje jezika in medkulturno učenje v Žireh. Z učenjem jezika v skupnosti in preko raziskovanja podobnosti in razlik med kulturami (ljudske pesmi in zgodbe, praznični koledar, kulinarika itd.) smo spodbudile dvosmernost procesa vključevanja priseljenk in priseljencev v lokalno skupnost.

S študijskim krožkom smo vzpostavili pozitiven odnos do medkulturnih razlik, prispevali k spoštljivemu, radovednemu in konstruktivnemu sobivanju vseh Žirovcev in Žirovk –  tistih, ki v Žireh živijo že dolgo, in tistih, ki so se iz različni kulturnih okolij priselili pred kratkim.

Študijski krožek je sofinanciran preko javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in koordiniran s strani Andragoškega centra Slovenije.

Medkulturna izmenjava receptov in okusov na Muzejski noči 2023