Šola za župane

Šola za župane, ki je pobuda 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij (ZaNVO), je tik pred vrati. V mesecu oktobru in novembru bomo v vseh slovenskih regijah organizirali vrsto dogodkov, s katerih namen je spodbuditi razpravo o tem, kakšno skupnost si želimo.

SOOČENJE GORENJSKIH ŽUPANSKIH KANDIDATOV_K S CIVILNO DRUŽBO bo 20. 10. 2022 ob 17h v Čebelarskem centru v Lescah.

Prijave sprejemamo na info@zavod-tri.org.

Šola za župane bo tudi letos temeljila na sodelovanju in izmenjavi dobrih praks, s katerimi želimo:

  • Vključiti širšo javnost v predvolilno debato županskih kandidatov.
  • Odpirati aktualne teme v času predvolilne kampanje.
  • Ozaveščati širšo javnost o pomenu in vlogi nevladnega sektorja v lokalnem okolju.

S temami, ki jih bomo izpostavljali v različnih regijah, bomo obravnavali in iskali zaveze županski kandidatov_k:

  • Potrebe različnih ciljnih skupin; 
  • Vključevanje javnosti v pripravo programov in politik;
  • Razvoj nevladnih organizacij in civilne družbe;
  • Izzive, ki so povezani z okoljem;
  • Potrebe po kvalitetnih kulturnih programih za različne ciljne skupine.

Več o posameznih dogodkih najdete na spletni strani:  https://www.sola-za-zupane.si/za-kandidate-za-zupane