Učilnica za NVO

Ljudje v nevladnih organizacijah

Srčika vsake nevladne organizacije so predani ljudje, ki ji dajejo unikaten ritem – naj bodo to zaposlene, prostovoljci ali uporabnice. Mnoge organizacije se prav na tem področju soočajo z izzivi, zato smo pripravili štiri usposabljanja, na katerih bomo nevladnike in nevladnice opolnomočili za delo z ljudmi.

19. septembra smo izvedli delavnico z naslovom Vključujoče skupnosti. Kako pridobiti ljudi v organizacije? Kako organizirati dogodke, na katere ljudje pridejo, ne da se pred vsakim dogodkom tresemo, ali bo udeležencev_k dovolj? Kako bolje osmisliti delo organizacije, da se bodo ljudje, člani in skupnost v njej res prepoznali, jo vzeli za svojo? Na delavnici smo odgovorili na ta in mnoga druga pomembna vprašanja o grajenju vključujočih skupnosti.

3. oktobra sledi delavnica Vključevanje prostovoljcev_k. Skoraj 93 % nevladnih organizacij nima redno zaposlenih oseb, kar pomeni, da so prostovoljci gonilo aktivnosti v društvih, zavodih in ustanovah. Na delavnici bomo predstavili načrtovanje potreb društva po prostovoljcih, strategije pridobivanja prostovoljcev,  mentorstvo prostovoljcem in se dotaknili tudi etičnih pomislekov na tem področju.

14. oktobra pripravljamo delavnico Prostovoljske organizacije. Status prostovoljske organizacije prinaša določene ugodnosti in  nekatere zakonsko določene obveznosti. Na delavnici boste spoznali, kako pridobiti status prostovoljske organizacije, kakšne so obveznosti poročanja in katere evidence je potrebno voditi, kako prostovoljcem povrnete stroške in jih nagradite ter kdaj prostovoljstvo preraste v plačano opravljanje dela.

7. novembra sklop zaključujemo z delavnico Učinkoviti timi v nevladnih organizacijah. NVO-ji so prostor. Uspešna podjetja se zavedajo pomena dobrih odnosov med zaposlenimi, učinkovite komunikacije, predajanja znanja in konstruktivnega reševanja konfliktov – zakaj bi bilo temu v nevladnih organizacijah drugače?

Usposabljanja so za vse udeležence_ke brezplačna, prijava je mogoča preko elektronskega naslova info@zavod-tri.org.

Jaka Kregar, Društvo GAHA Slovenija