VKLJUČUJOČE SKUPNOSTI

Za bolj vključujočo družbo

Grozd NVO Gorenjske

2019−2023

BREJA PREJA

Pletilska skupnost

Aktualno

Novice

Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse smo nevladna organizacija s sedežem (in srcem) v Škofji Loki. Spodbujamo, organiziramo in izvajamo trajnostne skupnostne prakse na Loškem, Gorenjskem in širše. Delujemo predvsem na področju razvoja drugih nevladnih organizacij in civilne družbe. Vsebinsko smo osredotočeni na opolnomočenje žensk z vseh vetrov in razvijanje sodelovalnih procesov v skupnosti.

NINA ARNUŠ

univerzitetna diplomirana kulturologinja, ki jo najbolj zanima, kako lahko s sodelovanjem ljudi v skupnosti svet premaknemo na bolje.

ANKA PINTAR

univerzitetna diplomirana sociologinja kulture in profesorica filozofije, se najraje zapleta v akcije, ki povezujejo ustvarjalnost in družbeni aktivizem.

SMO AKTIVNI ČLANI

Povezujemo se z drugimi organizacijami s sorodnih vsebinskih področij. Aktivno smo vključene v delo lokalne akcijske skupine LAS loškega pogorja, z drugimi regionalnimi stičišči nevladnih organizacij smo povezane v mrežo ZaNVO. Svoje znanje nadgrajujemo v okviru mednarodne mreže za vključujoče skupnosti OF/BY/FOR ALL Change Network

Transparentnost

Aktivnosti Zavodu Tri so večinoma sofinancirane iz javnih razpisov, zato s sredstvi še posebej odgovorno ravnamo. Splošna vsebinska in finančna poročila so dostopna TUKAJ.